Belasting Voordeel

Tot 15 september 2009 gold voor schilder- en stukadoorswerk aan particuliere woningen van tenminste 15 jaar oud het lage btw-tarief van 6%.

Dit verlaagde btw-tarief is met ingang van die datum verder uitgebreid.

Het is nu van toepassing op het schilder- en stukadoorswerk aan woningen ouder dan 2 jaar.

Deze regeling geldt voor woningeigenaren, maar ook voor bewoners van huurwoningen, studentenflats, bejaardentehuizen en verpleeg- en verzorgingsinstellingen.

Deze regelening is nu nog verder uitgebreid. Bij woningen tot 2 jaar oud mogen wij nu het arbeidstarief in de lage btw. tarief rekenen. Alleen de materialen vallen dan onder het 21 % tarief. Dus nog een reden extra om het schilderwerk uit te laten voeren door de proffessional.

Wilt u er alles van weten? Kijk dan op de site van de belastingdienst.

Onze Garantie

  • 4 jaar binnenschilderwerk*
  • 3 jaar buitenschilderwerk*

  • * Zie de algemene voorwaarden voor de garantie voorwaarden.